Albert Ludwig University Freiburg

Om avtalen

Avtalen gjelder for:
-Faculty of Environment and Natural Resources 
-Department of Economics
-Department of Physics. OBS! Faculty of Physics har fokus på teoretisk fysikk og du bør være sterk teoretisk dersom du søker utveksling hit. Det tilbys emner innen blant annet klassisk fysikk, kvantemekanikk, eksperimentell fysikk, atomfysikk, kjernefysikk og partikkelfysikk.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To plasser per år ved Department of Physics

To plasser i ett år eller fire plasser i ett semester ved Faculty of Environment and Natural Resources

To plasser i ett år ved Faculty of Economics

Undervisningsspråk

Tysk (alle bacheloremner gis på tysk) Det kreves minimum nivå B2.
Engelsk (M.Sc. Environmental Sciences and M.Sc. Forest Sciences).

Bachelorstudenter kan kun ta emner på bachelornivå.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: oktober - februar.
Vårsemesteret: april - juli.

Skoleavgift
Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. Ved Universitetet i Freiburg må det betales et "sosialgebyr" på 79 euro per semester.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-MF

Introduction to Electrical Engineering

Ordinary Differential Equations

Introduction to Hydrology

Experimental Physics III

German, Scientific Language

German, Renewable Energy and Energy Efficiency

German Language and Culture

B-FORNY

Bioklimatologie

Forstliche Nutzung

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Internationale Makroökonomik

Utsikt over Freiburg

Utsikt over Freiburg. Photo: Wikipedia
Published 2. september 2009 - 9:00 - Updated 31. januar 2018 - 12:42