Aachen University

Om avtalen

Avtalen gjelder for ingeniørfag.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Én student i ett semester.

Undervisningsspråk

Tysk og engelsk.

Språkkrav

Tar du emner på tysk må du dokumentere B1-nivå i tysk i CEFR (Common European Framework of Reference).
Tar du bare emner på engelsk må du dokumentere engelsk:

- B1-nivå i CEFR (Common European Framework of Reference)
- eller TOEFL: 80 (interned based test), eller 550 (paper based test)
- eller IELTS: 6.0, B1 level

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: 15. oktober - 15. februar.
Vårsemesteret: 15. april - 15. juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-MF

Circuit Technology 2

Particles and Equipments of Electrical Power Supply

Optimisation and Operation of Energy Supply Systems

Electrical Systems

Power Electronics - Fundamentals, Topologies and Analysis

Electrical Energy from Renewable Sources

Published 1. desember 2011 - 12:00 - Updated 6. november 2017 - 11:22