Augsburg University

Om avtalen

Avtalen gjelder Civil Engineering.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Tre plasser per semester.

Undervisningsspråk

Tysk og engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: oktober - mars.
Vårsemesteret: mars - september.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Published 5. januar 2017 - 15:56 - Updated 16. november 2020 - 15:27