Ozyegin University

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for Bygg-og Arkitektur og By- og Regionplanlegging (masternivå). 

Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser 

To studenter i ett semester 

Undervisningsspråk

Engelsk. Det kreves engelskkunnskaper på B2-nivå eller tilsvarende (minimum 4 i engelsk fra VGS)

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: september - januar.
Vårsemesteret: februar - juni.

Akademisk kalender

Skoleavgift

Utvekslingsstudenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved vertsuniversitetet.

 

Published 23. november 2022 - 13:15 - Updated 23. november 2022 - 13:15