Izmir Institute of Technology

Om avtalen

Avtalen gjelder biotechnology, chemistry, environmental engineering, food science, molecular biology and genetics (masternivå).

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Fem.

Undervisningsspråk

Tyrkisk og engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: september - januar.
Vårsemesteret: februar - juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Published 9. juli 2015 - 11:00 - Updated 1. mars 2019 - 11:22