MIUN

Erasmusstipend

Om avtalen

Utvekslingsavtalen gjelder for deg som tar master i naturbasert reiseliv, og kun for campus Östersund.

Hvem kan søke

Masterstudenter i naturbasert reiseliv.

Antall plasser

To studenter i ett semester.

Undervisningsspråk

Svensk og engelsk.

Semesterets varighet 

Januar - Juni.

August - Desember.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Studiepoeng

30 studiepoeng tilsvarer 30 studiepoeng i Norge.

Published 11. oktober 2016 - 15:21 - Updated 17. desember 2021 - 23:40