Zürich University

Om avtalen

Avtalen gjelder environmental Sciences og Agricultural Sciences, både bachelor og masternvå ( Life Sciences and Facility Management).

Hvem kan søke

For all utveksling gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To plasser i ett semester.

Undervisningsspråk

Tysk og engelsk. Alle emner på bachelornivå undervises på tysk. Det kreves derfor tyskkunnskaper på minimum B2-nivå. 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: september - januar.
Vårsemesteret: februar - juni. 

Skoleavgift

Utvekslingsstudenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

NB: Selv om Sveits ikke er med i det ordinære Erasmus-programmet, tilbyr de et tilsvarende stipend for studenter som kommer på utveksling. Når man søker om utveksling til en høyere utdanningsinstitusjon i Sveits, søker man automatisk om stipend gjennom Swiss-European Mobility Programme. Støtten blir vanligvis tildelt alle som søker og utgjør et beløp på 380 CHF i måneden. Dette tilsvarer ca. 3120 NOK i måneden.

 

I Sveits kan du kombinere studier med fantastiske naturopplevelser.

I Sveits kan du kombinere studier med fantastiske naturopplevelser. Photo: www.sxc.hu
Published 9. mars 2017 - 13:47 - Updated 15. desember 2020 - 15:10