ETH Zürich

Om avtalen

Avtalen gjelder landbruksfag (agriculture), matvitenskap og miljø men 2/3 av alle emner må være fra Faculty of Agriculture.

Hvem kan søke

For utveksling til ETH må man ha fullført 120 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner. 

Antall plasser

Én plass per semester.

Undervisningsspråk

Tysk og engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: September - Desember.
Vårsemesteret: Februar - Juni.

Skoleavgift

Utvekslingsstudenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

NB: Selvom Sveits ikke er med i det ordinære Erasmus-programmet, tilbyr de et tilsvarende stipend for studenter som kommer på utveksling. Når man søker om utveksling til en høyere utdanningsinstitusjon i Sveits, søker man automatisk om stipend gjennom Swiss-European Mobility Programme. Støtten blir vanligvis tildelt alle som søker og utgjør et beløp på 380 CHF i måneden. Dette tilsvarer ca. 3120 NOK i måneden.

Published 9. mars 2017 - 13:37 - Updated 7. February 2022 - 22:35