University of Liverpool

Om avtalen

Studenter som studerer veterinær medisin kan ta fra 8 til 15 uker av sine kliniske studier i 8. semester.

Antall plasser

To studenter i vårsemesteret

Prioritering

Søkere bør ha minst «C» i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen. Ved ubrukte plasser kan veterinærstudenter som ikke ha "C" i gjennomsnitt bli tildelt en plass.

Nivå

Fjerde år av profesjonsstudiet (masternivå).

Språkkrav

Minst 4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole.

Godkjenning av studiepoeng

All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger

Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift. NMBU har en erasmusavtale med University of Liverpool. Så fremt Brexit ikke påvirker Erasmusavtalen vil våre studenter kunne motta Erasmusstipendet så fremt oppholdet tilfredstiller kravene for å motta stipendet. 

Visum

Visum er ikke nødvendig innenfor EU/EØS-området.

 

 

 

University of Liverpool

University of Liverpool

Foto
University of Liverpool

 

Published 2. juni 2015 - 11:10 - Updated 28. november 2022 - 10:30