University of Exeter

 Om avtalen

Avtalen gjelder for ulike tilbud innen naturvitenskap, teknologi, datavitenskap, siving, økonomi, biologi, miljøstudier m.m. (på bachelornivå).

Hvem kan søke

For alle utvekslingsavtaler gjelder det at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

2.5 studenter i ett år eller fem studenter i ett semester hver.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: september - desember.
Vårsemesteret: januar - juni.

Skoleavgift

Utvekslingsstudenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Muligheter for bolig

Det kan være utfordrende å få studentbolig ved UoE. Det anbefales å finne bokollektiv med andre studenter.

Published 6. november 2022 - 22:18 - Updated 10. november 2022 - 13:12