University of East Anglia

 

Om avtalen

Avtalen gjelder utviklingsstudier, emner fra BIOVIT og Handelshøyskolen på bachelornivå.

Hvem kan søke

For alle utvekslingsavtaler gjelder det at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett år eller fire studenter i ett semester hver.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: september - desember.
Vårsemesteret: januar - juni.

Skoleavgift

Utvekslingsstudenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Muligheter for bolig

Det kan være utfordrende å få studentbolig ved UEA. Det anbefales å finne bokollektiv med andre studenter.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

B-DS

DEV-5011A People And Place

DEV-6003A Wars And Humanitarian Crises

DEV-5004A Social Anthropology for International Development

Introduction To Natural Resources and Development

ENV-6006A Biodiversity Conservation And Human Society

DEV-5015A Communication for Development

PPLX6066A Better Worlds? Utopias and Dystopias

B-DS

Introduction To Natural Resources and Development

Wars and Humanitarian Crises

B-DS

Global Health and International Development (School of Development)

Wars and Humanitarian Crises (School of Development)

Climate Change: Science and Policy (School of Environment)

Published 10. April 2014 - 20:55 - Updated 22. February 2023 - 12:45