Sheffield

 

Om avtalen

Avtalen gjelder landskapsarkitektur på master og PhD-nivå. Merk at Sheffield kun tar imot utvekslingsstudenter i høstsemesteret. Man må derfor søke innenfor 1.februar -fristen.  

Hvem kan søke

For alle utvekslingsavtaler gjelder det at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett semester (kun høstsemesteret).

Undervisningsspråk

Engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: slutten av august - desember.
Vårsemesteret: slutten av januar - slutten av mai.

NB. Vær oppmerksom på at karakterer på masternivå ikke er klare før i slutten av november hvert år på grunn av endelig godkjenning gjort av en ekstern sensor, uansett hvilket semester du er der. I mellomtiden kan man be om et brev som inneholder de foreløpige karakterene fra de ulike instituttene/fakultetene man har studert ved.

Skoleavgift

Utvekslingsstudenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

 

Sheffield University.

The University of Sheffield.

Foto
Pixabay

 

Published 21. February 2017 - 13:51 - Updated 8. november 2022 - 13:20