Aberystwyth University

  • Wales.

    Wales.

    Foto
    Pixabay

Aberystwyth er et lite, hyggelig universitet på vestkysten av Wales som har ønsket internasjonale studenter velkommen i over 100 år. Universitetet er kjent for sitt gode studentmiljø og NMBU-studenter har gitt svært gode tilbakemeldinger på utvekslingsopphold i Aberystwyth. Byen har ca. 13 000 innbyggere og er en historisk markeds- og havneby i Ceredigion i Wales. Over 7000 studenter setter stekt preg på byen.

Aberystwyth University

Avtaletype 

Avtalen gjelder for biologi og internasjonale relasjoner.

Om avtalen

Denne avtalen gjelder kun for fag ved Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences og Department of International Politics.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Tre studenter per år ved Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences og fire studenter i ett semester ved Department of International Politics (sistnevnte er kun for studenter på M-IR).

Undervisningsspråk

Engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemester: Slutten av september - slutten av januar.
Vårsemester: Slutten av januar - begynnelsen av juni.

Skoleavgift

Utvekslingsstudenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Studiepoengsystem

10 studiepoeng i Aberystwyth tilsvarer 5 norske studiepoeng.

 

Utsikt over Aberystwyth View of Aberystwyth
Utsikt over Aberystwyth View of Aberystwyth Photo: Wikimedia

Published 25. juni 2009 - 14:00 - Updated 13. juni 2017 - 14:10