Universitat Autónoma de Barcelona

Om avtalen

Erasmus+

Fakultat de Veterinária - Barcelona

Studenter innen veterinærmedisin kan ta fra 4 til 15 uker av sine kliniske studier i 8. semester.

Antall plasser

Én til to studenter i vårsemesteret.

Prioritering

Søkere bør ha minst «C» i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen.

Ved ubrukte plasser kan veterinærstudenter som ikke ha "C" i gjennomsnitt bli tildelt en plass.

Nivå

Fjerde eller femte år av profesjonsstudiet.

Språkkrav

Studenter må kunne vise til at de behersker spansk skriftlig og muntlig flytende. Undervisningen foregår på spansk.

Godkjenning av studiepoeng

All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger

Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift.

Visum

Visum er ikke nødvendig innenfor Norden og EU/EØS-området.

 

 

Published 8. november 2016 - 11:23 - Updated 22. desember 2021 - 14:08