Universitat Autónoma de Barcelona (veterinær)

  • Barcelona, Spania.

    Barcelona.

    Foto
    Pixabay

Barcelona er en av Europas største studiebyer med hele 200 000 studenter og 11 000 professorer fordelt på 200 universiteter. Barcelona kan også by på et rikt kulturliv, vakre strender, og fantastisk arkitektur. Selvom Barcelona er en verdensmetropol, har byen fortsatt sin sprudlende spanske tradisjon sterkt i behold. 

Universitat Autónoma de Barcelona

Fakultat de Veterinária - Barcelona

Studenter innen veterinærmedisin kan ta fra 4 til 15 uker av sine kliniske studier i 8. semester.

Antall plasser

Én til to studenter i vårsemesteret.

Prioritering

Søkere bør ha minst «C» i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen.

Ved ubrukte plasser kan veterinærstudenter som ikke ha "C" i gjennomsnitt bli tildelt en plass.

Nivå

Fjerde eller femte år av profesjonsstudiet.

Språkkrav

Studenter må kunne vise til at de behersker spansk skriftlig og muntlig flytende. Undervisningen foregår på spansk.

Godkjenning av studiepoeng

All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger

Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift.

Visum

Visum er ikke nødvendig innenfor Norden og EU/EØS-området.

Søknadsskjema finner du her

 

Published 8. november 2016 - 11:23 - Updated 11. desember 2019 - 13:14