Universidad Rey Juan Carlos

Om avtalen

NMBU har avtale med La Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología (ESCET) innenfor Environmental Sciences (Ciencias ambientales).
Avtalen gjelder for bachelorstudenter. Man må ta minst 50% av emnene fra programmet man nomineres til (environmental sciences), resten av emnene kan tas fra andre program ved samme campus/fakultet. 

Antall plasser

To plasser i opptil ett år.

Undervisningsspråk

Spansk. Søkere må kunne dokumentere spanskkunnskaper på minimum B1-nivå

Språkkrav:
Spansk: B1 obligatorisk, B2 anbefalt.
Engelsk: B2 obligatorisk.

Semesterets varighet 

Høstsemesteret: september - februar.
Vårsemesteret: februar - juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Mstoles Campus, Madrid.

Mstoles Campus, Madrid. Photo: Wikipedia
Published 27. august 2009 - 15:00 - Updated 12. november 2020 - 11:24