Universidad Politecnica de Valencia

  • Valencia.

    Valencia.

    Foto
    Utveksling

Valencia er en sjarmerende by på østkysten av Spania, og er den tredje største byen i landet. Universidad Politecnica de Valencia (UPV) er et stort universitet med 35 000 studenter fordelt på fire campuser. NMBU har avtale med flere av fakultetene ved UPV.

Universidad Politecnica de Valencia

Om avtalen

UPV har hovedvekt av tekniske fag. Avtalen gjelder følgende fakulteter:

ETSIAMN: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (4 studenter i ett år - matvitenskap, landbruksfag, skogfag, biokjemi).

ETSIGCT: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica (2 studenter i ett år).

ETSA: La Escuela Técnica Superior de Arquitectura (2 studenter i ett år).

EPSG: E. Politécnica Superior de Gandia (2 plasser i ett år. OBS! Ligger i byen Gandía, 50 min. utenfor Valencia).

ETSICCP: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (kun masternivå, 2 plasser i ett år).

Det er likevel mulig å ta fag utenom disse fakultetene, men man må være tilknyttet et av disse og ta de fleste fagene her. 

NB! Erasmus+ studenter må ta minst 25 UPV credits som utvekslingsstudenter. 1 UPV credit tilsvarer 0,8 ECTS. 

Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Se info under hvert fakultet (høyere opp på denne siden). Merk at UPV kun kan ta imot utvekslingsstudenter for høstsemesteret eller høst + vårsemester. De tar dessverre ikke imot kun for vårsemesteret.

Undervisningsspråk

De fleste fagene undervises på spansk/valensisk, men de har også en god del kurs på engelsk. Utvekslingsstudenter må dokumentere spansk tilsvarende B1-nivå. Merk at ETSIAMN tilbyr kun kurs på spansk. Oversikt over emner ved ETSIAMN

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet 

Høstsemesteret: slutten av september - slutten av januar.
Vårsemesteret: begynnelsen av februar - slutten av juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Published 24. juni 2009 - 15:00 - Updated 4. september 2017 - 14:21