Universidad Politecnica de Valencia

Om avtalen

Erasmus+

UPV har hovedvekt av tekniske fag. Avtalen gjelder følgende fakulteter:

ETSIAMN: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (4 studenter i opptil ett år - matvitenskap, landbruksfag, skogfag, biokjemi).

ETSIGCT: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica (2 studenter i opptil ett år).

ETSA: La Escuela Técnica Superior de Arquitectura (2 studenter i opptil ett år).

ETSICCP: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (kun masternivå, 2 plasser i opptil ett år).

Det er mulig å ta noen fag utenom disse fakultetene, men man må være tilknyttet et av disse og ta de fleste fagene her. 

NB! Erasmus+ studenter må ta minst 25 UPV credits som utvekslingsstudenter. 1 UPV credit tilsvarer 0,8 ECTS. Merk at man må dokumentere spansk tilsvarende B1-nivå for å bli vurdert for utveksling til UPV.

Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Se info under hvert fakultet (høyere opp på denne siden). 

Undervisningsspråk

De fleste fagene undervises på spansk/valensisk, men de har også en god del kurs på engelsk. Utvekslingsstudenter må dokumentere spansk tilsvarende B1-nivå. Merk at ETSIAMN tilbyr kun kurs på spansk. Oversikt over emner ved ETSIAMN. ETSICCP tilbyr kun ett emne på engelsk i høstsemesteret, og noen flere i vårsemesteret. 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet 

Høstsemesteret: slutten av september - slutten av januar.
Vårsemesteret: begynnelsen av februar - slutten av juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-LA

Advanced Urban Planning. Territory and Landscape Project

Sculpture and Urban space

Architectural, city and landscape project. Sustainable habitat

Urban Planning 3

General spanish B1

Atmospheres composition

Project criticism and strategies

Landscape

Architectural, city and landscape project. Sustainable habitat

Workshop on Urban planning, territory and landscape

interior Architecture and Design

 

M-MF

Energy Systems and Power Plants

Science and Environmental Impact of Civil Engineering

Electrical Engineering

SPANISH  (A) B1

SPANISH  (A) B2

Hydraulics and Hydrology (I)

Hydraulics and Hydrology (II)

Electrical Machines

Energy systems and Hydroelectric Facilities

 

M-BYREG

Arquitectura histórica valenciana

Criterios bioclimáticos en el diseño arquitectónico

Composición arquitectónica

Crítica y estrategias proyectuales

ESPAÑOL III GENERAL (A) B1

ESPAÑOL IV GENERAL (B) B2

Historia de la Arquitectura 1

Historia de la Arquitectura 2

Taller de proyectos de Urbanismo, Territorio y Paisaje

Teoría de la Arquitectura

Art and aesthetics in civil engineering

Historical Valencian architecture

Project criticism and strategies

Urban design and planning 2

Alternative views to the contemporary city

Published 24. juni 2009 - 15:00 - Updated 5. mai 2022 - 10:57