Universidad Complutense de Madrid

Om avtalen

Avtalen gjelder for matvitenskap (tilbys av Veterinærfakultetet) og økonomi (kun masternivå)

Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner. NB! For å kunne ta masteremner innen økonomi må man ha 240 studiepoeng ved avreise. Man kan altså ikke reise til UCM i løpet av det første året på master.

Antall plasser

To studenter i ett semester hver

Undervisningsspråk

Spansk og engelsk (noen emner på engelsk, se fra s.16 her). Man må ha imidlertid spanskkunnskaper for å ta økonomifag.
UCM arrangerer gratis intensivkurs i spansk før hvert semester (september og februar).

Semesterets varighet ved avtaleuniversitet

Oktober - juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-ØA

802293 Financial Analysis and planning

802384 Applied Econometrics

802363 International Economic Organization

802362 Spanish Economy

 

 

Universidad Complutense de Madrid
Universidad Complutense de Madrid Photo: Universidad Complutense de Madrid

 

Published 27. august 2009 - 11:00 - Updated 28. november 2022 - 9:51