Miguel Hernandez

Om avtalen

Avtalen gjelder for bioteknologi.

Hvem kan søke

Man må ha avlagt minst 60 studiepoeng før man kan reise ut gjennom Erasmus+.

Antall plasser

To studenter i to semestre.

Undervisningsspråk

Det tilbys kurs på spansk og noe på engelsk. Det forutsettes forkunnskaper i spansk på minimum B1-nivå.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemester: September til februar.

Vårsemester: Februar til juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Published 23. januar 2017 - 14:29 - Updated 2. august 2021 - 12:07