Wroclaw University

Om avtalen

Avtalen gjelder for bioteknologi, biokjemi og biologi  (primært master- og PhD-nivå)

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Tre studenter i ett semester hver.

Undervisningsspråk

Polsk og noe på engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstemesteret: september-februar.
Vårsemesteret: februar-juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Erasmusstipend

 

Published 10. April 2014 - 20:55 - Updated 11. oktober 2022 - 16:21