University of Lodz

Erasmusstipend

Om avtalen

Avtalen gjelder for samfunnsøkonomi og økonomi og administrasjon.
Avtalen er åpen for bachelor- og masterstudenter. Emner kan tas fra Faculty of Management og Faculty of Economics and Sociology.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To plasser innen økonomi og adminisjtrasjon og to plasser innen samfunnsøkonomi per år.

Undervisningsspråk

Polsk og engelsk.

Semesterets varighet

Høstsemesteret: oktober - midten av februar.
Vårsemesteret: slutten av februar - juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Published 15. oktober 2021 - 12:54 - Updated 17. desember 2021 - 22:57