University of Business in Wroclaw

Om avtalen:

Avtalen gjelder for økonomistudenter (bachelor).

Hvem kan søke:

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser:

To studenter i ett semester.

Undervisningsspråk:

Polsk og engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet:

Høstsemesteret: september-februar.
Vårsemesteret: februar-juni.

Skoleavgift:

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Wroclaw

Fra byen Wroclaw.

Published 27. november 2015 - 11:05 - Updated 11. november 2020 - 14:45