Østerrike

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder landbruksfag, skogfag, matvitenskap, bioteknologi, landskapsarkitektur/byreg, miljø- og naturressurser, kjemi, agroøkologi, animal breeding genetics, fornybar energi m.fl.

Hvem kan søke
For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser 
Syv studenter i ett semester eller tre studenter i ett år.

Undervisningsspråk
Bachelornivå: Kun på tysk. Bachelorstudenter må dokumentere tysk 2 (B2, tilsvarer minimum 4 på vitnemål fra VGS).
Masternivå: Tysk og engelsk. Masterstudenter må dokumentere tysk 2 (B2, tilsvarer minimum 4 på vitnemål fra VGS) eller engelsk (B2, tilsvarer 4 på vitnemål fra VGS).

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet
Høstsemesteret: 1. oktober - 31. januar.
Vårsemesteret: siste uke i februar - siste uke i juni.

Skoleavgift
Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-AE

933303 European regulatory framework for organic production

933330 Conversion to organic agriculture - interdisciplinary project

933312 Interdisciplinary excursion on organic agriculture

933316 Organic farming and regional development

951300 Crop production

951332 Crop production in the tropics and subtropics

911333 Soil microbiology course

933308 Soil fertility and soil ecology in organic agriculture

912328 Agroforestry in mountain regions 

731347 Rural development

169305 Facilitating change for sustainable development

731353 Food and agricultural policies in new institutional economics

169317 Participatory methods in development research and practice

912302 Experimental methods in forest ecology

B-MINA

120004 Intensive German Refresher Course - moderate advanced

911324 Soil management in tropical and subtropical developing regions

911301 Soil protection

120034 German for Science (BOKU specific topics) - Course B (B+)

951324 International agriculture

M-BIOTEK

120003 Intensive German Course - Beginners

804304 Synthetic Bioarchitectures

791325 Flow Cytometry and Cell Sorting in Biotechnology

802302 Prokaryotic Glycoconjugates and Disease

804302 Biomimetic Model Lipid Membranes

M-BYREG

852311 Modelling

856110 Pedestrian and Bicycle Traffic

852323 Contemporary Urbanism

852115 Introduction to digital picture and text processing

854319 Project in landscape planning

120004 Deutsch-intensivkurs fur Fortgeschrittene

 

M-FORNY

731333 Globalisation and Rural Development

816342 Possible Impacts of Climate Change on Water Resources

816343 Environmental Risk Analysis and Management

814101 Atmospheric Pollution and Climate Change

811363 Industrial Water Management

816325 Flood Forecasting and Flood Protection

M-KB

791389 Modern Bioinformatics

120012 German Conversation II - Intermediate

791383 Bioinformatics - Selected Aspects

791379 Using Bioinformatics for Expression Profiling by Next Generation Sequencing

803301 Biophysics

791384 Machine Learning and Pattern Recognition for Bioinformatics

752312 From Sequence to Structure: Prediction, Modelling and Molecular Dynamics of Protein Structures

851323 Multivariate Statistics

803303 Physical Chemistry (soft matter dynamics)

B-MAT

752327 Cereal technology

958343 Field trip - viticulture and oenology

754325 Food microbiology for SIFC

752325 Food packaging technology

735334 International wine marketing

754316 Practical training in food microbiology for SIFC

754346 Sensory evaluation of food

733104 Organisational behaviour

Practical course in food processing

754323 Validation of cleaning processes and hygienic design

120004 Intensive German Refresher Course - moderate advanced

754335 Automatic identification technology in food industry

752340 Biochemical technology

754354 Fat chemistry and technology

754314 Food safety and risk management

754345 Food toxicology

754326 National and international food safety authorities

752332 Processes in enzyme technology

754312 Seminar on food science

752344 Structure and function of proteins

752331 Technology of sugar

M-LA

874302 Landscape Design Project

856306 Traffic and Transport Planning

816338 Water Resources Planning and Management

811362 On site Solutions for Water Supply and Sanitation

855327 Sustainable Spatial Planning

856110 Pedestrian and Bicycle Traffic

852317 Design aspects in construction details

854318 Landscape planning project

853325 Planning for nature based tourism

852115 Introduction to digital picture and text processing

120003 Intensive German Course - Beginners

120091 German for Beginners II

853313 Rural tourism

855107 Introduction to urbanism

 
Published 24. juni 2010 - 14:00 - Updated 18. januar 2022 - 8:14