Radboud University

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder miljøvitenskap,vannfag, økologi, kjemi, fysikk og biologi. 

Hvem kan søke

For å søke på Radboud må man ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser 

Fire  studenter i ett semester hver. NB! På grunn av presset boligsituasjon kan vi kun sende to studenter per semester (to om høsten, to om våren)

Undervisningsspråk

Engelsk og nederlandsk. OBS! Språkkrav: 4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemester: september - januar.

Vårsemester: januar - juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

B-KJEMI

NWI-FMT020 Bio-economy

MAN-INT009 Dutch History, Politics and Culture

MAN-BKV62 Germany, a political profile

NWI-FFIL302 Philosophy & Ethics of Microbiology

M-VM

NWI-BM038A Ecological and Environmental Concepts

NWI-MB021B Geographic Information Systems

MAN-BKV62 Germany, A Political Profile

NWI-BM036A Orientation in Biology and Environmental Sciences

MAN-INT009 Dutch History, Politics and Culture

NWI-FFIL100 Introduction to Philosophy and Ethics

NWI-MB023C Man and Nature: Present, Past and Future

NWI-BB079C Water, Health and Development

 

M-MF

FTR-FTR201 Climate Crisis

MAN-CI45 Natural Resources, Conflict and Governance

 

Published 1. november 2016 - 15:56 - Updated 23. januar 2023 - 14:50