Vilnius Gedeminas Technical University

Om avtalen

Avtalen gjelder miljøvitenskap (masternivå).

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Én student i semesteret.

Undervisningsspråk

Engelsk og litauisk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: September - desember.
Vårsemesteret: Februar - mai.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Published 18. november 2016 - 9:15 - Updated 11. august 2021 - 14:47