Kroatia

Avtalen gjelder

Avtalen gjelder Faculty of Agriculture, landbruk, skogfag og akvakultur.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser 

To studenter i året.

Undervisningsspråk

Kroatisk og engelsk. Emner på studieprogrammet Environment, Agriculture and Resource Management - INTERENAGRO er alle på engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Vintersemesteret: 1. oktober - 1. mars (inkl. eksamensperiode).

Sommersemesteret: 1. mars - 15. juli (inkl. eksamensperiode).

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Utgifter i forbindelse med oppholdet - estimat (2014)

 •Food = 1.000 HRK/month
 •Accommodation (student dorm) = 730 HRK/month
 •Transportation = 100 HRK/month
 •Books = 400 HRK/month 
 •Miscellaneous = 800 HRK/month

  TOTAL = 3.000 HRK/month (approx. 580 $)

University of Zagreb

University of Zagreb Photo: Wikipedia

Published 13. januar 2014 - 13:00 - Updated 21. April 2017 - 12:19