University of Bologna

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for ingeniørstudier;  Bygg- og arkitektur, Industriell økonomi (bygg, maskin, matte), Maskin, prosess- og produktutvikling, Vann-og miljøteknikk (valgfagsemner), Miljøfysikk (valgfagsemner) ved Department of Industrial Engineering , Campus Bologna. Det kan tas emner ved Department in Engineering and Architecture. 

Avtalen gjelder også for economics (3.året bachelor og masternivå), Campus Rimini.

Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner

Antall plasser

Ingeniørstudier: Fire studenter i ett semester 

Economics: To studenter i ett semester

Undervisningspråk

Engelsk (og italiensk). Man må ha minimum B2 i engelsk (minimum 4 i fra VGS) eller tilsvarende. 

Semesterets varighet

Høstsemesteret:  Midten av september- januar/februar

Vårsemesteret: Midten av februar - juni/juli

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet

Published 17. november 2022 - 15:25 - Updated 24. november 2022 - 10:36