Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Om avtalen

Avtalen gjelder landbruksfag.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Fem studenter i ett semester.

Undervisningsspråk

Italiensk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitet

Høstsemesteret: september - februar.

Vårsemesteret: februar - juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Torget i Modena
Torget i Modena Photo: Wikipedia
Published 10. April 2014 - 20:55 - Updated 23. mai 2017 - 19:40