Universita Degli Studi di Milano

Om avtalen

Avtalen gjelder for matvitenskap og teknologi.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett semester hver.

Undervisningsspråk

Italiensk og noe på engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: Slutten av september til februar.

Vårsemesteret: 1.mars til juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 


Universitetet i Milano
Universitetet i Milano Photo: Wikipedia

 

Published 5. november 2009 - 13:00 - Updated 11. February 2020 - 10:25