Universita Degli Studi di Milano

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for landbruksfag/matvitenskap

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett semester hver.

Undervisningsspråk

Italiensk og noe på engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: Slutten av september til februar.

Vårsemesteret: 1.mars til juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 


Universitetet i Milano
Universitetet i Milano Photo: Wikipedia

 

Published 5. november 2009 - 13:00 - Updated 29. september 2022 - 14:07