Università degli Studi di Siena

  • Siena, Italy.

    Siena, Italia.

    Foto
    Pixabay

Siena ligger i sentrum av den italienske regionen Toscana, og regnes av mange som regionens vakreste by. På 1200-tallet var Siena et internasjonalt finansielt sentrum, og avtalen som NMBU har med dette universitetet er nettopp innen økonomi. 

Universita Degli Studi de Siena

Om avtalen

Avtalen gjelder for økonomifag, både på bachelor- og masternivå.

Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett semester.

Undervisningsspråk

Italiensk og engelsk (både på bachelor- og masternivå).

Semesterets varighet ved avtaleuniversitet

Høstsemestret: Oktober - Januar.

Vårsemesteret: Mars -Mai.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Studr konomi i vakre Siena
Studer økonomi i vakre Siena Photo: Wikipedia

Published 5. February 2010 - 16:00 - Updated 16. mars 2017 - 10:51