Universita Degli Studi de Padova

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for landbruksfag, plantevitenskap, biologi, husdyrfag, skogfag, naturforvaltning, miljø-og naturressurser og matvitenskap (masternivå, og 3.års bachelor hvis man har forkunnskapene som kreves i emnene man velger))

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett semester hver eller en student i ett år

Undervisningsspråk

Engelsk og italiensk. Liste over kurs på engelsk finnes her.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Oktober-januar.

Mars-juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Etter COVID har det vært et stort press på boliger i Padova. Man må derfor være oppmerksom på at det kan være utfordrende å finne sted å bo.  

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

B-BIOL

Bioethics and Legislation (C.I)

Molecular Basis of Disease, Immunology and Transmissible Diseases

Applied Chemistry and Biochemistry

Food, Wine and Nutrition

AVP5070066 QUALITY, PROCESSING AND SENSORIAL ANALYSIS OF ITALIAN  WINE

PHYSIOLOGICAL BASIS OF PAIN, SUFFERING AND DISTRESS AND GENERAL ETHOLOGY

 

M-MAT

AVP5070079 QUALITY, PROCESSING AND SENSORIAL ANALYSIS OF ITALIAN  FOOD

AVP5070066 QUALITY, PROCESSING AND SENSORIAL ANALYSIS OF ITALIAN  WINE

AVP5070083 FOOD AND WINE: PERSPECTIVES FROM ABROAD

 

B-PV

Quality, Processing and Sensorial Analysis of Italian Wine

IPM of Pests of Fruit Crops in Temperate Climate

Sustainable Agriculture

Crop Physiology

IPM of Pathogens of Fruit Crops in Temperate Climate

Soil Microbiology

Agricultural Management of Biogeochemical Cycles

Integrated Management of Arthropod Pests

 

Padova

Padova Photo: Unknown/wikipedia

 

Published 14. november 2012 - 9:00 - Updated 10. oktober 2022 - 11:03