Università degli Studi di Padova

  • Padova i Italia.

    Padova i Italia.

    Foto
    Pixabay

Universitetet i Padova ble grunnlagt i 1222, og er dermed et av Europas eldste og mest prestisjetunge læresteder. Det er et multidisiplinært universitet med 64000 studenter og nærmere 5000 ansatte. Padova ligger ved elvene Bacchiglione og Brenta, 40 km vest for Venezia. Byen er billedskjønn med mange gater som åpner ut mot store kommunale piazze, og mange bruer som krysser vakre Bacchiglione.

Universita Degli Studi de Padova

Om avtalen

Avtalen gjelder for landbruksfag, plantevitenskap, biologi, husdyrfag, skogfag, naturforvaltning, miljø-og naturressurser og matvitenskap (masternivå, og 3.års bachelor hvis man har forkunnskapene som kreves i emnene man velger))

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To plasser per år.

Undervisningsspråk

Engelsk og italiensk. Liste over kurs på engelsk finnes her.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Oktober-januar.

Mars-juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

B-BIOL

Bioethics and Legislation (C.I)

Molecular Basis of Disease, Immunology and Transmissible Diseases

Applied Chemistry and Biochemistry

Food, Wine and Nutrition

AVP5070066 QUALITY, PROCESSING AND SENSORIAL ANALYSIS OF ITALIAN  WINE

PHYSIOLOGICAL BASIS OF PAIN, SUFFERING AND DISTRESS AND GENERAL ETHOLOGY

 

M-MAT

AVP5070079 QUALITY, PROCESSING AND SENSORIAL ANALYSIS OF ITALIAN  FOOD

AVP5070066 QUALITY, PROCESSING AND SENSORIAL ANALYSIS OF ITALIAN  WINE

AVP5070083 FOOD AND WINE: PERSPECTIVES FROM ABROAD

 

B-PV

Quality, Processing and Sensorial Analysis of Italian Wine

IPM of Pests of Fruit Crops in Temperate Climate

Sustainable Agriculture

Crop Physiology

IPM of Pathogens of Fruit Crops in Temperate Climate

Soil Microbiology

Agricultural Management of Biogeochemical Cycles

Integrated Management of Arthropod Pests

 

Padova

Padova Photo: Unknown/wikipedia

 

Published 14. november 2012 - 9:00 - Updated 14. oktober 2019 - 10:14