Università degli Studi di Cagliari

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for By-og regionplanlegging, både på bachelor- og masternivå.

Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett semester hver.

Undervisningsspråk

Engelsk (og italiensk).

Semesterets varighet ved avtaleuniversitet

Høstsemestret: Sent i september - desember (med eksamen i januar/februar).

Vårsemesteret: Sent i februar - juni (med eksamen i juni/juli).

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Published 30. september 2022 - 14:52 - Updated 1. november 2022 - 14:19