Tuscia University

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for Agricultural Sciences, og er også åpen for MINA (bachelor og master), Økologi (bachelor), skogfag (bachelor og master) og by- og regionplanlegging.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Fire studenter i ett semester hver (eller to studenter i ett år hver).

Undervisningsspråk

Italiensk og noe engelsk på masternivå engelsk. Oversikt over emner på engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: Oktober-februar.

Vårsemesteret: Mars-juni/juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Published 10. April 2014 - 20:55 - Updated 22. desember 2021 - 13:56