Universita di Napoli Federico II

Om avtalen
Avtalen gjelder for matvitenskap.

Hvem kan søke
For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser
To studenter i ett år.

Undervisningsspråk
Italiensk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet
Høstsemesteret: slutten av september til februar.
Vårsemesteret: mars til juli.

Skoleavgift
Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

 

Panorama fra Napoli mot Vesuv

Panorama fra Napoli mot Vesuv

Foto
Wikipedia
 

Published 31. oktober 2016 - 17:59 - Updated 23. mai 2017 - 19:19