Universita di Napoli Federico II

Om avtalen

Erasmus+
Avtalen gjelder for matvitenskap, men det er mulig å velge emner fra enklete andre fagområder også.

Hvem kan søke
For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser
To studenter i ett år.

Undervisningsspråk
Italiensk og noe på engelsk

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet
Høstsemesteret: slutten av september til februar.
Vårsemesteret: mars til juli.

Skoleavgift
Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

 

Panorama fra Napoli mot Vesuv

Panorama fra Napoli mot Vesuv

Foto
Wikipedia
 

Published 31. oktober 2016 - 17:59 - Updated 20. desember 2022 - 15:47