Free University of Bozen-Bolzano

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for Eiendom, By- og regionsplanlegging, internasjonale miljøstudier, utviklingssstudier, naturforvaltning, økologi og skogfag. Avtalen gjelder for masternivå, og siste året på bachelor. Studenter fra Eiendom og BYREG vil bli prioritert dersom flere søkere.

Avtalen gjelder hovedsaklig Master in Environmental Management of Mountain areas, men det er også mulig å velge emner fra andre masterprogram ved Faculty of Science and Technology

Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner

Antall plasser

To studenter i ett semester

Undervisningspråk

Engelsk, Tysk og Italiensk. Man må ha minimum 4 i engelsk fra VGS.

Semesterets varighet

Høstsemesteret: 30. September - 22. Februar

Vårsemesteret: 24. Februar - 19. Juli

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet

Published 21. november 2018 - 13:00 - Updated 13. januar 2022 - 9:31