Italia

Avtaleuniversiteter:

Free University of Bozen- Bolzano (eiendom, byreg, utviklingsstudier, internasjonale miljøstudier, naturforvaltning, skogfag og økologi) 

Tuscia University (landbruksfag, skogfag, økologi, miljø-og naturressurser)

Università degli Studi di Milano (matvitenskap)

Università degli Studi di Napoli Federico II (matvitenskap)

Università degli Studi di Padova (landbruksfag, plantevitenskap, biologi, husdyrfag, skogfag og matvitenskap)

Università degli Studi di Siena (økonomi)

University of L'Aquila (Bygg)

 

Published 10. november 2009 - 10:00 - Updated 19. januar 2022 - 16:00