The Agricultural University of Iceland

Om avtalen

Avtalen gjelder for landbruksfag.

Hvem kan søke

For alle Nordplusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Flere i året.

Undervisningsspråk

Islandsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: august-desember.

Vårsemesteret: januar-mai.
 
Skoleavgift

Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-HV

Sustainable Development

Ecosystem Ecology and Sustainable Management

Field course: Natural resources in Iceland

 

Utsikt over Borgarnes
Utsikt over Borgarnes Photo: Wikipedia

 

Published 7. juli 2010 - 13:00 - Updated 14. oktober 2019 - 13:15