Athen

Om avtalen

Matvitenskap.

Bachelor-, master- og phd-nivå.

Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

En eller to studenter per semester.

Undervisningsspråk

Gresk og engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høst: Slutten av september til slutten av desember.

Vår: Midten av februar til begynnelsen av juni.

Studentbolig

Universitetet tilbyr ikke studentboliger.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng.

Published 7. november 2017 - 10:40 - Updated 7. november 2017 - 13:11