VetAgroSup - Lyon

VetAgro Sup i Lyon tilbyr sine veterinærmedisinske fag og klinikker på fransk. 

Skal du på utveksling til VetAgroSup må du beherske fransk godt.

Studenter innen veterinærmedisin kan ta fra 4 til 15 uker av sine kliniske studier* i 8. semester.

*2 uker med patologi, 2 uker med hest, 3 uker med smådyr, 5 uker med produksjonsdyr og 3 studieuker. 

Antall plasser:
1 til 2 studenter i vårsemesteret.

Prioritering:
Søkere bør ha minst «C» i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen.

Ved ubrukte plasser kan veterinærstudenter som ikke ha "C" i gjennomsnitt bli tildelt en plass.

Hvordan søker jeg?

Søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist:
1. februar.

Nivå:
Fjerde eller femte år av profesjonsstudiet.

Språkkrav:
Studenter må være gode i fransk.  Undervisningen foregår på fransk.

Godkjenning av studiepoeng:
All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger:
Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift.

Visum:
Visum er ikke nødvendig innenfor Norden og EU/EØS-området.

 

Published 8. november 2016 - 10:53 - Updated 23. mars 2017 - 9:26