VetAgroSup - Lyon

 Om avtalen

Erasmus+

Studenter innen veterinærmedisin kan ta fra 4 til 15 uker av sine kliniske studier i 8. semester.

Antall plasser:
1 til 2 studenter i vårsemesteret.

Prioritering:
Søkere bør ha minst «C» i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen.

Ved ubrukte plasser kan veterinærstudenter som ikke ha "C" i gjennomsnitt bli tildelt en plass.

Nivå

Fjerde eller femte år av profesjonsstudiet.

Språkkrav

Det meste av undervisningen vil foregå på engelsk. Studenter må likevel kunne vise til at de behersker fransk skriftlig og muntlig. 

Godkjenning av studiepoeng

All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger

Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift.

Visum

Visum er ikke nødvendig innenfor Norden og EU/EØS-området.

Hvordan søker jeg?

Søknadsskjema finner du her

 

 

Published 8. november 2016 - 10:53 - Updated 22. desember 2021 - 14:03