Vetagro Sup Clermont Ferrand

Om avtalen

Avtalen gjelder for landbruksfag.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Tre studenter i ett semester.

Undervisningsspråk

Fransk. Skolen tilbyr emner på engelsk i vårsemesteret, første år på master. 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: September-desember.
Vårsemesteret: Januar-mai.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Muligheter for bolig

Utvekslingstudenter tilbys bolig på campus.

Byen Clermont-Ferrand<br />

Byen Clermont-Ferrand
Photo: Wikipedia
Published 11. oktober 2011 - 14:00 - Updated 14. september 2021 - 10:37