Aix-Marseille Université

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder radioøkologi og environmental sciences (masternivå). Man må velge emner fra Faculty of Earth Sciences. 


Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Tre studenter i ett år.

Undervisningsspråk

Fransk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitet

Høstsemester: September - begynnelsen av januar.
Vårsemester: Februar - juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Muligheter for bolig

Utvekslingsstudenter kan søke på studentbolig. 

Published 11. April 2014 - 12:08 - Updated 3. juni 2022 - 8:49