Université Paris Sud

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for fysikk (master og PhD). 

Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner. 

Antall plasser

2 studenter i ett semester hver

Undervisningsspråk

Fransk og engelsk. De fleste emner gis på fransk, men det er også endel emner på engelsk. Hvis du skal ta emner på fransk kreves det tilsvarende B1-B2 i fransk. 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet 

Høstsemesteret: September -januar
Vårsemesteret: Februar - juni

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Published 9. April 2019 - 10:31 - Updated 22. desember 2021 - 14:06