Université Jules Verne

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for biologi, biokjemi og matvitenskap, men det er også mulig for andre fagretninger og studere ved dette universitetet hvis man finner emner som passer. 

Hvem kan søke?

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Syv studenter i året.

Undervisningsspråk

Fransk og engelsk.

Semesterets varighet 

Høstsemester: September - januar.

Vårsemester: Januar - juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Universitetet kan være behjelpelig med bolig. Kontakt dai@u-picardie.fr på det internasjonale kontoret ved universitetet for mer informasjon.

Published 31. oktober 2016 - 18:14 - Updated 29. mars 2023 - 10:04