UniLaSalle

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder naturvitenskap, plantevitenskap, biologi, landbruk, MINA, vannfag, agroøkologi og matvitenskap.

Hvem kan søke?

I likhet med andre Erasmus+ avtaler må man ha oppnådd 60 studiepoeng før man reiser på utveksling til dette universitetet. NB! Uni LaSalle krever et snitt på minimum C. 

Antall studieplasser

Fem studenter i semesteret. Det er også mulig å bli et helt år. 

Undervisningsspråk

Fransk og engelsk. Hvis du studerer plantevitenskap, agroøkologi, biologi, MINA eller vannfag er det ikke påkrevd  forkunnskaper i fransk siden disse emnene går på engelsk.

Kurs på engelsk:  plant breeding , vannfag , urban agriculture ,  vannfag - pedagogisk innhold , vann og miljø.

Kurs på fransk:Agriculture, geology.

Semesterinndeling

September - Januar.

Januar/Februar - Juni.

 

Published 11. oktober 2016 - 11:16 - Updated 29. september 2022 - 10:39