Sciences Po Rennes

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for Social Sciences og Environmental Sciences. Studenter fra M-BYREG, M-EIE og Noragric vil prioriteres om det er flere søkere enn antall plasser. Avtalen inkluderer begge campuser, emn det vanlige er at man blir plassert ved Campus Rennes. Ved campus Caen undervises det kun på fransk. 

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Fire studenter i ett semester hver.

Undervisningsspråk

Engelsk og fransk.  NB! For undervisning på engelsk må man ta en ferdig oppsatt emnepakke på 6 emner ved campus Rennes. 

Språkkrav

Tar du emner på fransk må du dokumentere B2-nivå i fransk i CEFR (Common European Framework of Reference). Tar du emner på engelsk må du dokumentere engelsk B2-nivå, som tilsvarer minimum 4 i engelsk fra VGS.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: ca 11.september - ca. 22.desember. Orienteringsuker fra slutten av august.

Vårsemesteret: ca 22.januar- ca. 31.mai. Orienteringsuker fra begynnelsen av januar.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Published 22. desember 2017 - 11:05 - Updated 22. desember 2021 - 14:07