ONIRIS

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for matvitenskap (masternivå)

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett år.

Undervisningsspråk

Fransk (+ et masterprogram med mange kurs på engelsk). 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: September-desember.
Vårsemesteret: Januar-mai.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Muligheter for bolig

Universitetet kan være behjelpelige med å skaffe bolig.

 

 
Published 8. september 2009 - 10:00 - Updated 24. oktober 2022 - 10:51