ISARA Lyon

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for landbruksfag, matvitenskap, agroøkologi.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To plasser innen agroøkologi, to plasser innen landbruksfag/matvitenskap.

Undervisningsspråk

Fransk og engelsk.

Kurs på engelsk innen agroøkologi, matvitenskap og vindyrking.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: September-desember.
Vårsemesteret: Januar-juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-AE

Agriculture and landscape management in a particulare agricultual region

Agroecological cropping practices

World agroecosystems and agricultural use

Managment of Agroecosystems: implications from policies, global change and nature conservation

Group project managment

Intensive French lessons

 

La fte des lumires  Lyon
La fête des lumières Lyon Photo: www.toolito.com

 

Published 10. juli 2012 - 10:00 - Updated 22. desember 2021 - 14:04