France Agro 3

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for landbruksfag, matvitenskap, naturvitenskap, miljøfag og agroøkologi (både bachelor og master)

Merk at konsortiumet består av tre institusjoner i ulike byer:

  • ISARA - Lyon
  • Junia -Lille
  • Purpan-Toulouse

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

 9 studenter i ett semester hver, 2 studenter i ett semester hver innen agroecology til ISARA

Undervisningsspråk

Fransk og engelsk. Helt semester på engelsk innen mat og vin (bachelornivå). Hele oversikter over emner

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: September-desember.
Vårsemesteret: Januar-juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet

 

 

Published 30. september 2022 - 14:08 - Updated 11. oktober 2022 - 13:00