ESILV

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for Ingeniørfag, hovedsaklig på masternivå. Det tilbys følgende programmer på engelsk:

-Computer Sciences, Big Data and Smart objects.

-Computational Mechanics and Modeling

-Mathematics and Finacial Engineering

-New Energies

 NB! Man må ha minimum 150 studiepoeng på søknadstidspunktet. Det må tas 30 ECTS (studiepoeng) ved ESILV. Det kan være begrenset med plasser på enkelte program. 

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Tre studenter i opptil ett år hver.

Undervisningsspråk

Engelsk og fransk.

Språkkrav

Tar du emner på fransk må du dokumentere B2-nivå i fransk i CEFR (Common European Framework of Reference). Tar du emner på engelsk må du dokumentere engelsk B2-nivå, som tilsvarer minimum 4 i engelsk fra VGS.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: September - desember.

Vårsemesteret: Januar- mai. Orienteringsuker fra begynnelsen av januar.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Published 6. April 2018 - 15:43 - Updated 22. desember 2021 - 14:06