ENGEES National School for Water and Environmental Engineering

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for vann og miljø, både bachelor (kun undervisning på fransk)- og masternivå. Merk at de engelske masterprogrammene undervises kun i høstsemesteret. Hydrosystems and risk management og Water Treatment

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett semester hver 

Undervisningsspråk

Fransk og noe på engelsk (Hydrosystems and Water treatment undervises på engelsk i høstsemesteret )  Det kreves forkunnskaper i fransk på minimum B2-nivå for å ta emner på fransk, og minimum B2-nivå for emner på engelsk. 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: September-desember/januar.
Vårsemesteret: Februar- juni  

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Published 30. september 2021 - 15:43 - Updated 22. desember 2021 - 14:04