Ecole Superieure d'Agriculture d'Angers Group ESA

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for agricultural sciences, biologi, matvitenskap og miljøfag (bachelor og master)

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Fire studenter i opptil ett år hver.

Undervisningsspråk

Fransk og engelsk. Det tilbys et vårsemester med emner på engelsk på bachelornivå innen planteproduksjon og et vårsemester på bachelornivå innen Local Food Products. For studier på fransk må man ha tilsvarende B1 i fransk. 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: September-desember.
Vårsemesteret: Januar-mai.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Angers
Angers Photo: zuhairah-worldtraveldestinations.blogspot.com

 

Published 10. April 2014 - 20:55 - Updated 3. mai 2022 - 15:10